Agrowiec.eu

logo

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do złożenia oferty


Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej realizowanej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF,  Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług doradczych pt.: “Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zawierającej elementy strategii marketingowej”.

 

Nazwa plikuRozmiarLink
Zaproszenie-do-złożenia-oferty-strategia-rozwoju.pdf 388 KB Pobierz